Ratha Saptami 24th of Jan 2018 at Sri Srinivas Saligrama Devasthanam